hizmet sektörü nedir

Hizmet Sektörü Nedir

Hizmet Sektörü Nedir Canlılar hayatlarına devam edebilmek için bazı ihtiyaçlara gereksinim duymaktadırlar. Bu ihtiyaçlardan bazıları zorunlu ihtiyaçlardandır. Örneğin beslenmek ve barınmak canlıların zorunlu ihtiyaçlarındandır.

Hizmet Sektörü Nedir

Bunlarla beraber canlıların zorunlu olmayan ihtiyaçları da vardır. Hizmet Sektörü Nedir Örneğin eğlenmek ve gezmek gibi ihtiyaçlardır. Zorunlu olmayan ihtiyaçlar canlıları motive etmeye yarayan ihtiyaçlardır. Hizmet sektörü de canlıların zorunlu ve zorunlu olamayan ihtiyaçlarını karşılama noktasında ortaya çıkmış sektörel bir yapıdır.

 Hizmet Nedir?

Hizmet, ekonomik olarak fiziksel bir özelliğe sahip olamayan ve canlıların ihtiyaçlarının giderilebilmesi amacıyla üretilen, organize edilen turizm, danışmanlık, haberleşme ve benzeri gibi faaliyetleri kapsayan genel bir alandır.

 Hizmet’in Özellikleri

Sunulan hizmetlerin maddi anlamda bir yapıya sahip olmamaları,

-Depolanamaz olmaları,

-Aktarılamaz olmaları,

-Elle tutulamaz olmaları,

-Üretici ile tüketici arasında doğrudan etkileşim sağlamalarıdır

Beyaz Eşya Hizmet Sektörü

Hizmet sektörü ilk ortaya çıktığında hizmetler genel olarak bu özelliklere sahip olmaktaydılar ama zaman içerisinde teknolojinin gelişimi bazı hizmet alanlarında bu özellikleri değişime uğratmıştır. Örneğin fotoğrafçılık alanında ve dijital ortamda sunulan hizmetler sayesinde bankacılık alanında olmuştur.

Hizmet sektörü ise maddi bir karşılığı olmayan ürünlerin ya da hizmetlerin sunulması sayesinde gelir elde eden şirketlerden oluşan endüstri alanıdır. Ekonomik alanda üçüncü aşama olarak da bilinen hizmet sektörü, maddi olan bir mal ya da ürün üretimi yapmak yerine tavsiyeler, tartışmalar gibi hizmetler üretmektedir. Hizmet sektörünün otaya çıkışı endüstri alanında gelişen ülkelerde tarım alanında çalışmakta olan an iş gücünün, hizmet sektörüne keskin bir geçiş yapması ile gerçekleşmiştir. Yani tarih olarak II. Dünya Savaşı’nın ardından ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır.

Zaman içinde yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde hizmet sektörünün de birçok çeşidi ortaya çıkmıştır. Bu sayede sektör insan hayatında sürekli bir yere sahip olmuştur. Devletlerin ekonomik açıdan kalkınmaları da hizmet sektörünün ülke ekonomisindeki payını da giderek arttırmaktadır. Günümüzde ülkemizin ekonomik alanda sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinin dağılımında hizmet sektörünün büyük bir paya sahip olduğu görülmektedir.

 Hizmet Sektöründe Bulunan Meslekler

Aslında hizmet sektöründe belli meslek gruplarını göstermek mümkün değildir. Hizmet Sektörü Nedir Pek çok meslek grubu bu sektörde yer almaktadır. Örneğin okul müdürleri, memurlar, , belediye işçileri, doktorlar, öğretmenler, askerler ve daha birçok meslek grubu vardır.

Yorum bırakın

Hemen Tıkla Ara